NOP-STOP

Strona o szczepieniach i zdrowiu

Noworodek i jego prawa w szpitalu 

WARTO WIEDZIEĆ?

1. Jedynie stała obecność przy dziecku gwarantuje w 100%, że dziecko nie zostanie zaszczepione lub poddane innym zabiegom medycznym bez zgody rodziców.
2. Istnieją przypadki zaszczepienia wbrew decyzji rodziców i trzeba być tego świadomym.
3. Winowajcy przeważnie nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Gdzie to zgłosić: do

  • kierownika placówki,
  • Rzecznika Praw Pacjenta
  • do prokuratora – bez gwarancji sukcesu.

4. Rodzic nie ma obowiązku podpisywania jakichkolwiek dokumentów czy  też oświadczeń w szpitalu, przychodni, czy też w sanepidzie. W razie nacisków na oświadczeniu można napisać: „Odmawiam podpisania tego oświadczenia” i złożyć podpisy oraz załączyć swoje oświadczenie. – Polecamy też zrobić zdjęcie tego dokumentu jak i każdego jaki kiedykolwiek podpisujemy.

5. Odmowa zgody na szczepienia i inne zabiegi w szpitalu może, ale nie zawsze powodować skierowanie sprawy do sanepidu wraz z wszczęciem postępowania przymuszającego do szczepień.
6. Bardzo często brak zgody na podanie dziecku witaminy K  jest przyczyna powiadomienia sądu opiekuńczo -rodzinnego.  Szpital nie musi powiadamiać opiekę społeczną o odmowie ,ale czasem do tego dochodzi.

MASZ PRAWO

– do pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka, wszystkich czynności i zabiegów przy nim wykonywanych,
– obecności przy dziecku podczas każdej czynności wykonywanej przez personel medyczny.
– każda taka czynność musi być poprzedzona Twoją zgodą (którą w każdej chwili możesz cofnąć)
– w każdym przypadku możesz odmówić
– żadne zabiegi medyczne nie są przymusowe.
– masz prawo odmówić lub wyrazić zgodę na szczepienie dziecka w pierwszej dobie życia – po uzyskaniu pełnej informacji o korzyściach, ale i zagrożeniach związanych z tymi szczepieniami (pełną listę niepożądanych odczynów poszczepiennych znajdziesz w rozporządzeniu ministra zdrowia)
– nikt z pracowników szpitala nie ma prawa Cię zastraszać ani przymuszać do do procedur medycznych, na które nie wyrażasz zgody.

Rodzice noworodka od chwili narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi, a na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich nowo narodzonego dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą interwencję medyczną również szczepienie. Ogólna zgoda na leczenie nie jest wystarczająca żeby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych.

Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku (mówi o tym art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody osoby uprawnionej czyni go nielegalnym i powinno być ścigane z przepisów Kodeksu Karnego.

Najczęstsze naruszenia praw rodziców małych pacjentów to:
– brak pełnej informacji, szczególnie o ryzyku związanym z zabiegiem
– brak możliwości wyrażenia zgody lub odmowy na zabiegi medyczne, badania i podanie szczepionek i leków
– ukrywanie diagnozy
– dokarmianie karmionego piersią dziecka sztucznymi mieszankami mlecznymi bez pytania o zgodę
– niepozwalanie rodzicom na obecność w czasie wykonywania badań i szczepień u dzieci, wypraszanie ich oraz zabieranie dzieci z sali bez pytania o zgodę

OŚWIADCZENIE O ODMOWIE SZCZEPIEŃ CZY WARTO ?