NOP-STOP

Strona o szczepieniach i zdrowiu

OŚWIADCZENIE WS. ŚWIADOMEJ ZGODY NA SZCZEPIENIA

OŚWIADCZENIE WS. ŚWIADOMEJ ZGODY NA SZCZEPIENIA

Personel poradni Podstawowe Opieki Zdrowotnej grozi Tobie powiadomieniem sanepidu? Wyślij Oświadczenie w sprawie świadomej zgody na szczepienia listem poleconym na nazwisko lekarza i adres przychodni, gdy realne jest ryzyko powiadomienia sanepidu i wszczęcia postępowania przymuszającego do szczepień. Możliwe, że przychodnia lub sanepid nie podejmie kolejnych działań. Uzyskasz dowód, że nie jesteś osobą uchylającą się od szczepień, która chce prawa do informacji i bezpieczeństwa.

Jeśli czujesz się przygotowany merytorycznie i psychicznie możesz od razu umówić się na wizytę u lekarza, gdy przyjdzie upomnienie z sanepidu i złożyć oświadczenie osobiście – gdy już jest wszczęte postępowanie przymuszające. Wcześniej generuje to ryzyko sprowokowania działań przymuszających przez sanepid. Od lat grzywny otrzymuje ok. 10% rodziców. Nie ma złotego środka żeby się przed tym uchronić.

Podkreślamy, że w odróżnieniu od autorów anonimowych porad z internetu, których autorzy nie biorą za nie odpowiedzialności, STOP NOP organizuje profesjonalną pomoc prawną na dalszych etapach postępowania, jeśli będą toczyły się dalej (odwołania od postanowień sanepidu, wojewody,  do Ministerstwa Zdrowia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sprawy w sądach rodzinnych). Naszym celem są zmiany systemowe, dlatego zależy nam na jak największej liczbie skarg do sądów i trybunałów, jeśli nie uda się doprowadzić do umorzenia grzywny.

UWAGA!
Gdy już przyszło wezwanie lub upomnienie z sanepidu albo jest już prowadzone postępowanie przymuszające (na każdym etapie) pismo należy złożyć osobiście podczas wizyty u lekarza oraz poinformować o tym sanepid załączając kopię oświadczenia i wnioskując u umorzenie postępowania, uzupełniając o tę kwestię poniższy wzór wniosku o informację publiczną. www.stopnop.com.pl/wezwanie

Oświadczenie do pobrania i wydruku  oświadczenie-ws-świadomej-zgody 3

Ulotki szczepionek w celu odnalezienia przeciwwskazań do wpisania w tabelkę. www.stopnop.com.pl/ulotki

Załączniki:

Druk badania kwalifikacyjnego do załączenia http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/zaswiadczenie_wzor_szczepienia.pdf

Wniosek o zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) przez lekarza do wypełnienia i załączenia jeśli wystąpił u dziecka.  wniosek-o-zgłoszenie-NOP

____________________

OŚWIADCZENIE WS. ŚWIADOMEJ ZGODY NA SZCZEPIENIA

Imię i nazwisko rodziców …………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko pacjenta ………………………………………..PESEL………..………………. WIEK……….

Adres …………………………………………………………………………………………………………………

    

Rodzaj szczepienia

  

Przeciwwskazania przewidziane przez producenta

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Niniejszym celem wykonania nałożonego obowiązku poddania naszego dziecka wyżej wymienionym obowiązkowym szczepieniom ochronnym wnoszę o przeprowadzenie przez lekarza badania kwalifikującego naszego dziecka do szczepień ochronnych.

Wnoszę o udostępnienie badań bezpieczeństwa szczepionek, które mają być podane naszemu dziecku lub wskazanie, która instytucja nami je udostępni – osobno dla każdej szczepionki oraz całego schematu szczepień, które nasze dziecko ma otrzymać.

Wnoszę o udostępnienie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek, które mają być podane naszemu dziecku.

Wnoszę o udostępnienie szczepionek pojedynczych, nie zawierających związków glinu i rtęci, zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, oraz szczepionek etycznych (nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji i nie zawierających ludzkiego DNA).

Wnoszę o przeprowadzenie wszelkich badań, na podstawie których można wykluczyć u naszego dziecka przeciwwskazania do podania poszczególnych szczepionek, w tym wymienionych przez producentów w treści ulotek, którymi ma być zaszczepione nasze dziecko, wykluczenie alergii na składniki szczepionki oraz wykluczenie niedoborów odporności.

Szczegółowe badania są konieczne szczególnie z uwagi na fakt, że w Polsce nie stworzono systemu odszkodowawczego dla dzieci i rodziców dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi, co narusza art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A to wszystko celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia u niego niepożądanych objawów po szczepieniu i wykonania przez lekarza ciążącego na nim obowiązku.

Ponadto wnoszę o wystawienie przez lekarza kwalifikującego do szczepienia, zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik numer 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do którego załącznikiem będą wyniki badań przeprowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionek.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia. Po przeprowadzeniu takiego badania lekarz ma obowiązek wydania zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania. Przedmiotowe zaświadczenie musi być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (§ 7 pkt 4 tegoż rozporządzenia). W trakcie badania kwalifikacyjnego lekarz ma obowiązek wykluczyć istnienie wszystkich przeciwwskazań do podania szczepionki, w tym również przeciwwskazań podanych przez producenta w treści ulotki.

Art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego”.

Art. 16 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: „Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.”

Art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

PODPISY RODZICÓW: ………………………………………………………………………….

DATA …………………………

Załączniki:

  1. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.
  2. Wniosek o zgłoszenie NOP przez lekarza (jeśli NOP wystąpił).